http://www.vessella.it KARIBU!
Corso di Esperanto
(per falsi principianti)

ATTENZIONE: Se questi caratteri: ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ sono diversi da: scrivimi indicandomi il programma che usi (Internet Explorer 6, Netscape 7, o altro) affinchè ti possa aiutare a vedere correttamente i suddetti caratteri.
INDICE

Rajtigilo

Enkonduko
Unua ĉapitro
Dua ĉapitro
Tria ĉapitro
Kvara ĉapitro
Kvina ĉapitro
Sesa ĉapitro
Sepa ĉapitro
Oka ĉapitro
Naŭa ĉapitro
Deka ĉapitro
Dekunua ĉapitro
Dekdua ĉapitro
Dektria ĉapitro
Dekkvara ĉapitro
Dekkvina ĉapitro
Deksesa ĉapitro
Deksepa ĉapitro
Dekoka ĉapitro
Deknaŭa ĉapitro
Dudeka ĉapitro
Dudek unua ĉapitro
Dudek dua ĉapitro
Dudek tria ĉapitro
Dudek kvara ĉapitro
Dudek kvina ĉapitro

Corso completo (pdf)

Cartoline virtuali


GERDA MALAPERIS! (de Claude Piron)

ĈAPITRO 14 (DEK KVAR)
Ascoltare l'audio Ascoltare l'audio

"Kie diable mi troviĝas?" diris al si Gerda, kiam ŝi vekiĝis. Ŝi kuŝis sur lito -- sur malkomforta, tro mallarĝa lito -- en ĉambro nekonata, en domo nekonata.

Mankis al ŝi forto, kaj ŝia tuta korpo iom doloris; ŝi estis laca, kvazaŭ ŝi estus laborinta multajn horojn sinsekve en la kampoj, kvazaŭ ŝi estus movinta pezajn rokojn kaj ŝtonojn dum multaj kaj multaj tagoj, sen eĉ horo da dormo, kvazaŭ ŝi estus marŝinta dum multaj kaj multaj semajnoj sur malfacila monta vojeto. Unuvorte, ŝi estis lacega, kaj ŝajnis al ŝi, ke ĉiuj muskoloj de ŝia korpo plendas pri troa laboro, nehome peza, nehome malfacila, nehome laciga.

Kaj tamen ŝi sciis, ke ŝi faris neniun korpan laboron; ŝi sentis sin malĝoja; ŝiaj okuloj malsekiĝis; ŝi ploris.

Ne estis multe da lumo en la ĉambro. Kvankam ŝi sentis sin tiel laca, tiel senforta, scivolo pri la situacio tamen superis ŝian deziron plu kuŝi. Ŝi sekigis siajn okulojn kaj ellitiĝis. Ŝi iris al la eta fenestro, esperante malfermi la dikajn fenestrokovrilojn, kiuj malhelpis la envenon de lumo. Ŝi ankaŭ esperis, ke ŝi vidos la sunon. Krome, estis tre varme en la ĉambro, kaj estus saĝe malfermi la fenestron por enlasi iom da pura aero. Sed ŝi ne sukcesis. Io malhelpis, ke tiu malnova fenestro moviĝu.

Ŝi iris al la pordo; ĝi estis ŝlosita, kaj ŝlosilo nenie videblis.

La ĉambro estis malbela, ne tre pura. Apud la muro staris tablo kaj seĝo. Ŝi sidiĝis sur la seĝon, metis la brakojn sur la tablon, la kapon en la manojn, kaj ploris. "Enŝlosita mi estas," ŝi pensis. "Oni enŝlosis min!"

Antaŭe ŝi ne multe pensis pri la plezuro esti libera. Liberi estis io perfekte natura: ŝi iris, kien ŝi deziris, sen iu ajn malhelpo, kaj tiu libereco ŝajnis rajto evidenta. Kaj nun oni malliberigis ŝin malantaŭ ŝlosita pordo. Ŝi, kiu tiom ŝatis ĝoji, ridi, kanti, kiu tiom ŝatis ludi kaj promeni sub la suno, nun ne plu trovis en si la humuron, kiu tiom ofte helpis ŝin en la malfacilaj horoj de la vivo. Ŝi ne povis vidi la eksteran sunon, kaj same en ŝia koro ne plu lumis la kutima suno de ĝojo.

Kaj jen subite ŝi reagis: ŝi iris al la pordo kaj ĝin batis kun plej granda forto; ŝi faris timigan bruon, sed nenio okazis. Ŝi vokis pli kaj pli laŭte, kriis, kriegis, samtempe piedbatante la pordon, sed venis neniu respondo, neniu reago. Senespera, ŝi revenis al la lito kaj rekuŝiĝis, pli laca ol iam ajn. Dum multaj horoj ŝi restis tiel, kuŝe, kaj fine, tro laca, ŝi ekdormis.

Vekis ŝin infana voĉo; ĝi venis el iu alia ĉambro, en la sama domo, tute certe; ĝi diris: "Neniam diru nek al via patro nek al via patrino, ke ni venis en la forlasitan domon. Estas malpermesite ludi ĉi tie. Se ili scius..." Alia voĉeto respondis: "Mi neniam diros. Nek al mia patro, nek al mia patrino. Ne havu zorgojn. Neniam oni scios, ke ni venis ludi ĉi tie."

Gerda diris: "Infanoj, ĉu vi aŭdas min?" Ŝia koro batis espere.

"Iu parolis," sonis unu el la infanvoĉoj, sed aŭdeble la knabo ne parolis al Gerda, nur al sia kunulo. "Ĉu vi aŭdis?"

"Estis kvazaŭ voĉo de virino," diris la alia.

"Infanoj, venu, helpu min, mi estas mallibera, oni ŝlosis la pordon, mi estas enŝlosita, venu, mi petas, mi petegas, liberigu min," Gerda plu petegis. Sed la reago de la infanoj estis plej senkuraĝiga.

"Venu!" kriis unu. "Estas fantomo!"

"Vi pravas," la dua respondis, "oni ĉiam rakontis pri fantomo en ĉi tiu forlasita domo. Fantomino, oni diris, kaj la voĉo estis ina. Ni rapide forkuru!"

"Mi timas," ankoraŭ diris la unua, dum la bruoj klarigis al Gerda, ke la du knaboj forkuras kaj lasas ŝin sola, sola, sola...

Gramatikaj klarigoj - Note grammaticali

Vortaro - Vocabolario

-ata participio presente passivo

konata "(che e') conosciuto"
rigardata "che si sta guardando"

-inta participio passato attivo

aminta "avendo amato"
laborinta "avendo lavorato"

-eco qualita' astratta

libera, "libero" libereco, "liberta' "
viro, "uomo (maschio)" vireco, "virilita' "
unu, "uno" unueco, "unita'"

-iĝ divenire

mi vekas lin, "lo sveglio" li vekiĝas, "si sveglia";
mi movas ĝin, "lo muovo" ĝi movas, "si muove";
elliti = i el lito "alzarsi" (lett. uscir fuori dal letto)
li komencas la rakonton
"lui comincia la storia"
la rakonto komencas
"la storia ha inizio"

ata> ita (come per as> is)

farata laboro"lavoro che si sta facendo [ora]"
farita laboro "lavoro che e' stato fatto [e terminato]"
mi faras la laboron"sto facendo il lavoro"
mi faris la laboron"ho fatto/feci il lavoro"
  
vekata amiko"un amico che provo a svegliare", "un amico che sta essendo svegliato"
vekita amiko"un amico che e' stato svegliato [e ora e' sveglio]"

-eg- (accrescitivo), -ig- (causativo):

Attenti a non confondere questi due suffissi!

lacega"estausto", "pesantemente stanco"
laciga"spossante" ("che causa stanchezza")
kuraĝega"estremamente coraggioso", "eroico", "intrepido"
kuraĝiga"incoraggiante"
  

Parole composte:

fenestrokovrilo, "persiana" è composta da ilo = "strumento", "cosa", kovr- = "coprire" e fenestro = "una finestra" (fenestro)

DEMANDOJ (14)
Ĉu Gerda sciis, kie ŝi estas?
jes
ne
Kiel aspektis la ĉambro, en kiu Gerda kuŝas?
mallarĝa
luma
malluma
pura
Kial Gerda estis lacega?
pro laboro en la kampoj
pro marŝo sur monta vojeto
pro malfeliĉo
pro malbona dormo
Ĉu ŝi ŝatis sian malliberecon?
jes
ne
Kiel ŝi provis liberiĝi?
ŝi faris bruon
ŝi serĉis ilojn
ŝi vokis homojn tra la fenestro
Kio vekis ŝin?
polico
voĉo de infanoj
nekonata ulo
Tom
Linda
Pri kio la infanoj parolis?
pri Gerda
pri malpermesita ludo
pri aliaj infanoj
Kial la infanoj ne helpis ŝin?
ĉar ili ne aŭdis ŝin
pro timo de fantomoj
por plu ludi
Kun kiu Gerda estis post la forkuro de la infanoj?
kun Bob
kun neniu
kun policano
kun la blondulo

EKZERCOJ (14)

Ekzemplo:

parto : =>

Trovu la vortojn el la listo !

afero :=>

akiri scion : =>

aspekti : =>

diri reage al demando : =>

dormigilo : =>

en kiu tempo : =>

enhavanta ĉion enhaveblan : =>

facile videbla, komprenebla : =>

fari por si ideon pri io : =>

havi ideon pri : =>

havi similan opinion : =>

io el tre malgrandaj partetoj : =>

io, kio restu kaŝita, ne konata : =>

iradi pro plezuro : =>

komunikaĵo : =>

kontraŭ la normala saĝo : =>

lernigi : =>

malgranda : =>

malmontri : =>

malproksima : =>

parto : =>

pensaĵo : =>

pli alta ol : =>

rapida, ne atendita : =>

rilatanta duo : =>

sciigi, konigi : =>

tio, pri kio io estas : =>

veraĵo : =>

voli havi : =>

vorto, per kiu persono estas konata : =>


© Demandoj kaj Ekzercoj de Edmund GRIMLEY EVANS
edmund@esperanto.org

< Antaŭa ĉapitro - Sekva ĉapitro>
© Nino Vessella, 1996-.
Diritti riservati. Nessuna parte può essere riprodotta, in qualsiasi forma o mezzo, senza citare la fonte.
Ĉiuj rajtoj rezervitaj. Neniu parto povas esti reproduktita, en kiu ajn formo aŭ per kiu ajn metodo, sen mencii ĉi tiun fonton.
Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kunakili sehemu yoyote bila kuitaja asili yake hii.
All rights reserved. No part may be reproduced, in any form or by any means, without mention of this source.