http://www.vessella.it KARIBU!
Corso di Esperanto
(per falsi principianti)

ATTENZIONE: Se questi caratteri: ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ sono diversi da: scrivimi indicandomi il programma che usi (Internet Explorer 6, Netscape 7, o altro) affinchè ti possa aiutare a vedere correttamente i suddetti caratteri.
INDICE

> Rajtigilo

> Enkonduko
> Unua ĉapitro
> Dua ĉapitro
> Tria ĉapitro
> Kvara ĉapitro
> Kvina ĉapitro
> Sesa ĉapitro
> Sepa ĉapitro
> Oka ĉapitro
> Naŭa ĉapitro
> Deka ĉapitro
> Dekunua ĉapitro
> Dekdua ĉapitro
> Dektria ĉapitro
> Dekkvara ĉapitro
> Dekkvina ĉapitro
> Deksesa ĉapitro
> Deksepa ĉapitro
> Dekoka ĉapitro
> Deknaŭa ĉapitro
> Dudeka ĉapitro
> Dudek unua ĉapitro
> Dudek dua ĉapitro
> Dudek tria ĉapitro
> Dudek kvara ĉapitro
> Dudek kvina ĉapitro

> Corso completo (pdf)

> Cartoline virtuali


GERDA MALAPERIS! (de Claude Piron)

ĈAPITRO 11 (DEK UNU)
Ascoltare l'audio Ascoltare l'audio

Linda ekhavis ideon. Ŝi aliris la junan blondan viron, dum li proksimiĝis al sia aŭto, kaj alparolis lin:

"Sinjoro, ĉu vi bonvolus helpi al mi?"

Li turnis sin al ŝi kun vizaĝo ŝajne ne tre kontenta, kaj ŝin rigardis dum longa senvorta minuto.

"Kiel mi povus vin helpi?" li fine demandis, kaj li tuj aldonis: "Bonvolu pardoni min, se mi respondas nee, sed al mi tempo vere mankas. Mi devas urĝe veturi al la urbo."

"Ĝuste tiel vi povas min helpi. Mia aŭto paneas. Io estas fuŝita en ĝi. Mi ne sukcesas ĝin irigi..."

"Pardonu min, sed mi ne sukcesus rebonigi la aferon, eĉ kun plej granda bonvolo. Pri mekaniko mi scias nenion. Mi ĉiam miras vidi, ke veturiloj entute funkcias. Kiam mi vidas motoron, ĉiam mirigas min, ke tia ŝajne senorda aranĝo de pecoj kaj objektoj igas aŭton iri. Mi..."

"Mi ne petas vin ripari mian veturilon, vi min miskomprenis. Mi demandas nur, ĉu vi bonvolus akcepti min en via aŭto ĝis la urbo."

La ideo de Linda estis jena: sekvi lin estus danĝere, sed se li veturos aŭte, mi petos lin akcepti, ke mi veturu kun li, kaj dum la veturado mi igos lin paroli. Mi diskrete faros ŝajne banalajn demandojn, kaj paroligos lin. Tiel mi scios kiel eble plej multe pri li.

"Nu, bone," li fine konsentas. "Konsentite, venu." Kaj li malfermas la pordon de la aŭto por ŝi.

"Dankon, vi vere estas tre afabla. Tio ege helpas min. Mi plej sincere dankas."

"Ne dankinde," li respondas, iom seke. Kaj li ekirigas la motoron.

"Mi ne ŝatas la ideon, ke mi devos venigi ripariston, mekanikiston," ŝi diras. "Mi tute ne ŝatas aŭtojn, fakte. Mi havas veturilon, ĉar estas tre oportune, sed mi ne ŝatas aŭtojn."

La alta junulo nur silentas.

"Ne estas facile igi lin diri ion," pensas Linda, iom zorge, sin demandante, ĉu estis saĝe enmiksi sin en tiun aventuron. Ŝi forte deziras lin paroligi, sed samtempe timas malkontentigi lin.
Neniam estas facile trovi plene kontentigan manieron agi.

"Ĉu ĝenas vin, se mi parolas?" ŝi demandas, "vi eble estas silentema."

"Mi havas zorgojn," li respondas.

"Mi ne volas ĝeni vin. Estas jam tiel bonkore, ke vi min veturigas. Mi vere sentas grandegan dankemon al vi."

"Ne dankinde," li ripetas, kaj silentas plu, pripensema.

Gramatikaj klarigoj - Note grammaticali

Vortaro - Vocabolario

-ante participio presente attivo, nella forma avverbiale (comunemente traducibile col gerundio)

laborante, li silentis, "lavorando, tacque" [mentre lavorava]
ni diskutis promenante, "parlammo passeggiando"
vi lernos la lingvon parolante ĝin,"imparerai la lingua parlandola" [con il parlarla]

-ig- forma causativa: far fare qualcosa, rendere, far divenire

granda, "grande" > grandigi, "ingrandire"
(pli) forta, "(piu') forte" > (pli)fortigi, "rinforzare"
facila, "facile" > faciligi, "facilitare"
scii, "sapere" > sciigi, "informare" o "far sapere"
stari, "stare" > starigi, "sistemare", "far stare"
kontenta, "contento" > kontentiga, "soddisfacente"
maltrankvila, "preoccupato, ansioso" > maltrankviliga, "che rende preoccupati"

-ilo strumento

labori, "lavorare" > laborilo, "arnese"
dormi, "dormire" > dormigi, "far addormentare"
> dormigilo, "sonnifero"
veturi, "andare (non a piedi), viaggiare" > veturilo, "veicolo"

DEMANDOJ (11)
De kiu Linda petas helpon?
Tom
Bob
Gerda
la blondulo
Ĉu la juna blonda viro estas kontenta?
jes
ne
Kien la blondulo volas veturi?
al la universitato
al la urbo
al ŝia hejmo
al la mekanikisto
Kion volas Linda de li?
igi lin paroli
igi lin ripari ŝian veturilon
Ĉu la blondulo konsentas?
jes
ne
Pri kio Linda parolas dum la veturo?
pri Gerda
pri Tom
pri Bob
pri la mekanikisto
Ĉu la blondulo estas parolema?
jes
ne

EKZERCOJ (11)

Scegli la forma causativa o la fattiva come mostrato nell'esempio, rispettando il senso della frase.

Ekzemplo:

Tio facil as la laboron. La laboro facilas. (ricorda di scrivere: g^, ecc. invece di = ĝ, ecc.)

Nun faru vi:

Mi volis aspekti pli bele ol normale. Mi is min pli bela antaŭ la promenado. Antaŭ la promenado, mi is pli bela. Penjo ridis pri mi, ĉar mi plibelis min. Ni veturis en la urbon. Veturis nin Penjo. Ŝi is mia amiko tuj post mia unua tago en la laborejo. Antaŭ la forveturo, ŝi trovis min en mia ĉambro, kie mi plibelis.

La urbo trovas tro malproksime de nia laborejo por iri piede. Penjo ne havas aŭton, sed ŝi sukcesis havi al si la aŭton de Bob.

Post longa promenado en la urbo, ni volis eksidi en trinkejo. Tuj post kiam ni sidis ĉe tablo, iu ulo turnis sin. Li turnis al ni kaj ekrigardis nin. Ni eksentis nin malbonaj. Lia rigardado malbonsentis nin. Ni devis agi. Ni ne plu restis sidaj, ni restaris, tiel devante lin forturni sin. Li komprenis, ke li ĝenis nin ade rigardante al ni. Ni komprenis al li, ke rigardado povas esti maldiskreta.

Mi lernas multon en la urbo. Ĝi lernas min pri la vivo. Multhoma kunvivado lernas kvazaŭ aŭtomate en la urbo.


© Demandoj kaj Ekzercoj de Edmund GRIMLEY EVANS
edmund@esperanto.org

< Antaŭa ĉapitro - Sekva ĉapitro>
© Nino Vessella, 1996-.
Diritti riservati. Nessuna parte può essere riprodotta, in qualsiasi forma o mezzo, senza citare la fonte.
Ĉiuj rajtoj rezervitaj. Neniu parto povas esti reproduktita, en kiu ajn formo aŭ per kiu ajn metodo, sen mencii ĉi tiun fonton.
Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kunakili sehemu yoyote bila kuitaja asili yake hii.
All rights reserved. No part may be reproduced, in any form or by any means, without mention of this source.