http://www.vessella.it KARIBU!
Corso di Esperanto
(per falsi principianti)

ATTENZIONE: Se questi caratteri: ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ sono diversi da: scrivimi indicandomi il programma che usi (Internet Explorer 6, Netscape 7, o altro) affinchè ti possa aiutare a vedere correttamente i suddetti caratteri.
INDICE

Rajtigilo

Enkonduko
Unua ĉapitro
Dua ĉapitro
Tria ĉapitro
Kvara ĉapitro
Kvina ĉapitro
Sesa ĉapitro
Sepa ĉapitro
Oka ĉapitro
Naŭa ĉapitro
Deka ĉapitro
Dekunua ĉapitro
Dekdua ĉapitro
Dektria ĉapitro
Dekkvara ĉapitro
Dekkvina ĉapitro
Deksesa ĉapitro
Deksepa ĉapitro
Dekoka ĉapitro
Deknaŭa ĉapitro
Dudeka ĉapitro
Dudek unua ĉapitro
Dudek dua ĉapitro
Dudek tria ĉapitro
Dudek kvara ĉapitro
Dudek kvina ĉapitro

Corso completo (pdf)

Cartoline virtuali


GERDA MALAPERIS! (de Claude Piron)

ĈAPITRO 10 (DEK)
Ascoltare l'audio Ascoltare l'audio

Fakte, Tom ne estas ema fidi la flegistinon. Kial? Ĉu vi scias, kara amiko, vi kiu sekvas ĉi tiun aventuron ekde la unua vorto? Ĉu vi scias, kial Tom ne emas fidi la flegistinon?

Ne. Certe vi ne scias. Ankaŭ mi ne scias. Sed fakto restas fakto, eĉ se ni ne komprenas ĝin. Kaj la fakto estas, ke Tom ne emas ŝin kredi.

Tom estas agema knabo, eĉ iom aventurema, kaj eble tiu tro parolema flegistino ne ŝajnas al li kredinda. Eble li opinias, ke tiu flegistino tro emas paroli, kaj do ne estas fidinda. Aŭ ĉu temas pri io alia?

Tom ege ŝatas sian amikon Bob. Li ŝategas lin. Li lin amas, fakte. Bob kaj li amikiĝis antaŭlonge en la urbego, kie ili vivis tiutempe -- ili dumtempe eĉ iradis al la sama lernejo -- sed poste Tom devis iri al malsama urbo, kaj ili ne plu vidis sin reciproke. Kiam, antaŭ kelkaj tagoj, ili retrovis unu la alian en la sama universitato, ambaŭ ege dankis la destinon.

Ili treege ŝatas la tiean bonegan vivon. Ili ŝategas ĝin. Ambaŭ estas agemaj, laboremaj knaboj, kun speciala ŝato al la iom timemaj studentinoj. Eble ĉar timema junulino estas malpli timinda ol ino neniam ema timi, ol sen-tim-ulino. Ĉu vi komprenas?

Sed nun Tom malŝatas la aventuron. Li sin demandas, kial li sentas tiun flegistinon nefidinda. Li preferus silenteman, grav-aspektan sinjorinon. Tiu ĉi ne aspektas tre zorgeme, kaj li ne trovas ŝin atentema pri liaj demandoj. Verdire, li opinias ŝin ema fuŝi sian laboron. Li timas, ke ŝi ofte agas fuŝe. Fuŝemaj homoj ekzistas en la mondo. Kial tiu tro parolema flegistino ne estus unu el ili? Ĉu li mispaŝis, kiam li turnis sin al ŝi? Sed al kiu alia li povus sin turni? Ŝi estis la sola flegistino, kiu troviĝis en la universitato. Aŭ ĉu li mispensas?

Kaj nun li sentas sin ema zorgi pri Linda. Ĉu tiu belega knabino ne troviĝas en danĝero? Li amas ŝin, li eĉ amegas ŝin, pli kaj pli, kaj la ideo, ke danĝeraj homoj povus fari ion al ŝi, apenaŭ estas travivebla. La vivo ne estas facila, kaj ŝajnas nun, ke la tuta afero iĝas pli kaj pli malŝatinda.

Gramatikaj klarigoj - Note grammaticali

Vortaro - Vocabolario

-eg- accrescitivo

bona, "buono" > bonega, "eccellente"
bela, "bello" > belega, "splendido"
urbo, "citta'" > urbego, "metropoli"
labori, "lavorare" > laboregi, "farsi in quattro", "sforzarsi"

-em- tendenza

paroli, "parlare" > parolema, "loquace"
agi, "agire" > agema, "attivo", "intraprendente"
timi, "temere" > timema, "timoroso", "pavido"

mis- errore, sbaglio

kompreni, "capire" > miskompreni, "capir male", "fraintendere"
paŝo, "passo [in avanti]" > mispaŝo, "strafalcione"

DEMANDOJ (10)
Diru al mi:
Kiu ne emas fidi la flegistinon?
Tom
Bob
Gerda
la blondulo
Kie Tom kaj Bob retrovis sin reciproke?
en lernejo
en universitato
en la urbego, kie ili vivis tiutempe
Estas ___ flegistino(j) en la universitato.
unu
du
tri
kvar
kvin
Pri kiu zorgas Tom?
pri Bob
pri Gerda
pri Linda
pri la flegistino
Ĉu Tom ŝatas la novan aventuron?
jes
ne
Kiun amas Tom?
Gerdan
Lindan
Rongan
la flegistinon

EKZERCOJ (10)

Completa le seguenti frasi con le parole o le terminazioni mancanti. Attenzione all'ortografia!
Scrivere xx, nelle caselle che dovrebbero essere lasciate vuote

Ekzemplo:

{ Tom Linda estas student.}

Nun faru vi:

Tom Linda estas student. En universitat restoraci ili observas blond junul, kiu agas plej strange: Dum li parolas knabino, li kaŝ metas io en ŝi kafotaso.

Eble estis drogo, ĉar tuj post ki ŝi ekstaras kaj forlasas la restoracio, la koridoro ŝi jam perdas la konscion. Intertemp, Bob sidis ĉe Tom kaj Linda.

Li povas rakont al ili, ki estas la knabino: Ŝi estas Gerda, nova instruist pri kriptaĵoscienco (novaj sekretaj lingvoj). Ronga, la profesoro pri lingvistiko, volis, ke ŝi ven al la universitato instru kaj labor kun li. Kiam ili aŭdas ŝi falbruon el la koridor, Bob kaj Tom rapidas por helpi ŝi. Bob metas ŝin bone, tiel ŝi kuŝu komforte, kaj Tom ir vok flegistinon.

Tiu flegistino, dika, grasa kaj parolema, nur post long diskut kun Tom konsciiĝas tio, ke la afero urĝas. Se ŝi est pli zorgema, ŝi rapidus kaj eble ne okazus jeno:

Kiam Tom fine venas kun la flegistino, Gerda estas for, kaj Bob sidas ĉe la koridor mur, bata surkape. Kion tempe faras Linda? Ŝi pli kaj pli trankvilas, lasite sola la universitata restoracio kun la blond strang.

Ŝi observ lin, kaj kiam li eliras tra la pordo al urb, ŝi sekvas li. Linda estas junulino iom tim, certe belega. Tom amas ŝin; li havas okulojn nur ŝi.

Li zorgas pri ŝi. Ĉu ŝi trov en danĝero? Ki, fakte, ŝi iros? Kaj Gerda, kien ŝi foriĝis? Ki okaz kun ŝi? La afero pli kaj pli mistera!


© Demandoj kaj Ekzercoj de Edmund GRIMLEY EVANS
edmund@esperanto.org

< Antaŭa ĉapitro - Sekva ĉapitro>
© Nino Vessella, 1996-.
Diritti riservati. Nessuna parte può essere riprodotta, in qualsiasi forma o mezzo, senza citare la fonte.
Ĉiuj rajtoj rezervitaj. Neniu parto povas esti reproduktita, en kiu ajn formo aŭ per kiu ajn metodo, sen mencii ĉi tiun fonton.
Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kunakili sehemu yoyote bila kuitaja asili yake hii.
All rights reserved. No part may be reproduced, in any form or by any means, without mention of this source.