http://www.vessella.it KARIBU!
Corso di Esperanto
(per falsi principianti)

ATTENZIONE: Se questi caratteri: ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ sono diversi da: scrivimi indicandomi il programma che usi (Internet Explorer 6, Netscape 7, o altro) affinchè ti possa aiutare a vedere correttamente i suddetti caratteri.
INDICE

Rajtigilo

Enkonduko
Unua ĉapitro
Dua ĉapitro
Tria ĉapitro
Kvara ĉapitro
Kvina ĉapitro
Sesa ĉapitro
Sepa ĉapitro
Oka ĉapitro
Naŭa ĉapitro
Deka ĉapitro
Dekunua ĉapitro
Dekdua ĉapitro
Dektria ĉapitro
Dekkvara ĉapitro
Dekkvina ĉapitro
Deksesa ĉapitro
Deksepa ĉapitro
Dekoka ĉapitro
Deknaŭa ĉapitro
Dudeka ĉapitro
Dudek unua ĉapitro
Dudek dua ĉapitro
Dudek tria ĉapitro
Dudek kvara ĉapitro
Dudek kvina ĉapitro

Corso completo (pdf)

Cartoline virtuali


GERDA MALAPERIS! (de Claude Piron)

ĈAPITRO 9 (NAŬ)
Ascoltare l'audio Ascoltare l'audio

"... Ŝi kuŝas meze de la koridoro! Venu, venu tuj. Certe la afero urĝas," diras Tom.

Li rigardas la flegistinon: ŝi estas dika, grasa virino kun bluaj okuloj, ruĝaj haroj, kaj tre ronda vizaĝo. Jam kelkajn minutojn li provas diri, kio okazis, sed ŝajnas, ke tiu flegistino ne rapide komprenas. La vorto urĝa ŝajnas ne ekzisti en ŝia vortaro.

"Kuŝas, ĉu? Meze de la koridoro, ĉu vere?" ŝi diras.

Videble, la flegistino apenaŭ povas kredi.

"Kial, diable, ŝi kuŝus meze de la koridoro?" ŝi demandas.

"Mi petas, venu urĝe. Mi ne scias, kial ŝi kuŝas tie. Mi nur diras, kion mi vidis. Ni trovis ŝin tie. Eble ŝi estis malsana. Mi ne scias. Ŝi svenis, ŝi perdis la konscion. Nun certe oni devas urĝe okupiĝi pri ŝi."

"Stranga afero!"

"Nu, mi ne estas fakulo. Vi jes. Okupiĝi pri malsanaj homoj estas via fako, ĉu ne? Venu tuj. Urĝas!"

"Nu, nu, nu, nu. Kial, diable, ŝi svenis en la koridoro? Stranga ideo! Oni neniam svenas tie."

"Ĉu vere? Kie do oni svenas en ĉi tiu universitato? Pardonu min, sed mi ne konas la tradiciojn. Mi estas novulo. Apenaŭ unu semajnon mi estas ĉi tie."

"Juna viro, en ĉi tiu universitato, oni svenas en la klasĉambroj, oni svenas en la restoracio, oni svenas en la dorm-ĉambroj, oni svenas en la banĉambroj, eble eĉ oni povus sveni en iu administra oficejo. Sed pri sveno koridora mi neniam aŭdis. Stranga epoko! Stranga generacio! Oni faras ion ajn niaepoke."

"Vi parolas, parolas, paroladas, kaj dume tiu kompatinda knabino kuŝas en koridoro, kaj neniu zorgas pri ŝi!"

"Nu, nu, ne maltrankviliĝu, juna viro, ne havu zorgojn. Ni tuj rapidos tien, kaj mi tuj prizorgos ŝin."

Kaj ili kune rapidas al la loko, kie Tom lasis sian amikon kun Gerda.

Sed jen subite Tom haltas.

"Kio okazas? Kial vi ekhaltis?" demandas la flegistino.

"Ŝi estis ĉi tie, kaj ne plu estas, sed..."

"Sed estas iu alia, kaj li estas senkonscia, ŝajnas al mi. Ĉu vi konas lin?"

"Jes, estas mia amiko Bob. Kio okazis al li?"

La flegistino iras al Bob, kiu falsidas ĉe la koridora muro. Ŝi tuŝas lian kapon.

"Batita! Oni batis la kapon al li!"

"Diable! Bob, Bob! Respondu! Ĉu vi aŭdas min? Diru ion, mi petas! Kio okazis?"

Sed Bob ne respondas, kaj Tom iĝas pli kaj pli maltrankvila.

Gramatikaj klarigoj

Vortaro

Korelativoj

Altri correlativi:

kial perche' [interrogativo anche indiretto]
kie
dove [interrogativo anche indiretto]
neniu nessuno tra essi, nessuna persona

ajn = qualsiasi, qualunque

Questa particella si usa dopo un correlativo per sottolineare una maggiore indefinitezza:

iu ajn qualunque persona, qualsiasi tra quelli
io ajn qualsiasi cosa
kie ajn ovunque, in qualunque luogo
kiu ajn chiunque (soggetto)
kiun ajn chiunque (complemento oggetto)

Akuzativo

Abbiamo già imparato che per indicare la destinazione di qualcosa che si muove da un posto diverso si usa la desinenza -n dell'accusativo. Notare i differenti usi dell'accusativo nelle seguenti frasi:

kien ajn vi iros, mi sekvos vin, "ovunque tu andrai, ti seguiro'"
mi faros kion ajn vi diros, "faro' qualsiasi cosa tu dirai"
li diras ion ajn, "dice ogni cosa"
iru ien ajn, "vai ovunque", "vai ove vuoi" [in qualsiasi posto tu voglia]

Verboj

-it- si usa per formare il participio passato passivo [a cui si aggiunge, come peri gli altri aggettivi la desinenza -a]

fari, "fare" > farita, "fatto"
vidi, "vedere" > vidita, "visto"
perdita peco, "un pezzo perduto"
ni estas informitaj, "siamo [stati] informati"

Afiksoj

-ad- azione prolungata o ripetuta

paroli, "parlare" > paroladi, "tenere discorso", "parlare a lungo"
la penso, "il pensiero" > la pensado, "il processo del pensare"
memoro, "memoria" > memorado "il processo del rammentare"

Notare le differenze:

la respondo estis longa, "la risposta era lunga"
la respondado estis longa, "la replica fu lunga" [ci volle un lungo tempo ad esprimere tutte le risposte]


li rigardis, "guardo'",
li ekrigardis, "diede un'occhiata",
li rigardadis, "guardo' a lungo", "guardo' e riguardo'"


-ar- gruppo, collezione

vorto, "parola" > vortaro, "dizionario", "vocabolario"
homo, "essere umano" > homaro, "umanita'" [insieme degli umani]
la studentaro, "il corpo studentesco"
la kuracistaro, "il corpo medico", "tutti i dottori (della zona)"


-ind- che vale la pena fare (confrontare con ebl, lez. 3)


ami, "amare" > aminda, "amabile", "che merita amore"
vidi, "vedere" > vidinda, "valevole d'esser visto"
havi, "avere" > havinda, "che merita d'esser avuto"
kompati, "aver compassione" > kompatinda, "che merita compassione, compassionevole"


Notare la differenza fra inda e ebla:

havinda, "meritevole d'esser avuto", havebla, "disponibile"
aminda, "che merita amore", amebla, "che puo' essere amato"

Prepozicioj

sen senza

Notare l'uso di questa preposizione come prefisso:

senkora, "senza cuore"
senforta, "privo di forze"
senhelpa, "indifeso", "inerme"
senkompate, "impietosamente"

DEMANDOJ (9)

Ĉu la flegistino venas tuj?
Jes
Ne
 
Ĉu oni ofte svenas en koridoro?
Jes
Ne
 
Kial Tom ekhaltas?
Ĉar li estas novulo
Ĉar Gerda ne plu estas tie
Ĉar okupiĝi pri malsanuloj ne estas lia fako
Kiu sidas ĉe la muro?
Tom
Linda
Bob
Gerda
la flegistino
Ĉu Bob paroladas? (jes / ne)
Jes
Ne

EKZERCOJ (9)

 Jen por vi:

Ekzemplo:

 vi iras? - Mi iras al la urbo. ->  vi iras? - Mi iras al la urbo.

Jen por vi: (Memoru uzu ^ anstatau ĉapelojn, ekz. c^=ĉ)
1-  diris la kuracisto? - Li diris, ke mi estu senzorga, ke mia malsano ne estas tro serioza. 
2-  vi resaniĝos? - Baldaŭ. Eble post kelkaj tagoj.
3-  vi iros unue post la resaniĝo? - Unue mi iros en bonan restoracion.
4-  vi iros sola? - Ne, amikoj iros kun mi.
5-  helpas vin dum la malsano? - Mia amiko Petro.
6-  estas via patrino? - En sia oficejo; ŝi devas multe labori tie.
7-  vi ne povas iri piede? - Ĉar miaj kruroj estas tute senfortaj.
8-  vi ekmalsanis? - Mi ekmalsanis tre subite.
9-  tio okazis? - En mia laborejo.
10- ili metis en vian laborlokon? - Neniun, do la laboro restas nefarita kaj atendas min.
11- ili metis neniun en vian lokon? - Ĉar laboristo por mia laboro estas malofte trovebla.


© Demandoj kaj Ekzercoj de Edmund GRIMLEY EVANS
edmund@esperanto.org

 
< Antaŭa ĉapitro - Sekva ĉapitro>
© Nino Vessella, 1996-.
Diritti riservati. Nessuna parte può essere riprodotta, in qualsiasi forma o mezzo, senza citare la fonte.
Ĉiuj rajtoj rezervitaj. Neniu parto povas esti reproduktita, en kiu ajn formo aŭ per kiu ajn metodo, sen mencii ĉi tiun fonton.
Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kunakili sehemu yoyote bila kuitaja asili yake hii.
All rights reserved. No part may be reproduced, in any form or by any means, without mention of this source.