http://www.vessella.it KARIBU!
Corso di Esperanto
(per falsi principianti)

ATTENZIONE: Se questi caratteri: ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ sono diversi da: scrivimi indicandomi il programma che usi (Internet Explorer 6, Netscape 7, o altro) affinchè ti possa aiutare a vedere correttamente i suddetti caratteri.
INDICE

Rajtigilo

Enkonduko
Unua ĉapitro
Dua ĉapitro
Tria ĉapitro
Kvara ĉapitro
Kvina ĉapitro
Sesa ĉapitro
Sepa ĉapitro
Oka ĉapitro
Naŭa ĉapitro
Deka ĉapitro
Dekunua ĉapitro
Dekdua ĉapitro
Dektria ĉapitro
Dekkvara ĉapitro
Dekkvina ĉapitro
Deksesa ĉapitro
Deksepa ĉapitro
Dekoka ĉapitro
Deknaŭa ĉapitro
Dudeka ĉapitro
Dudek unua ĉapitro
Dudek dua ĉapitro
Dudek tria ĉapitro
Dudek kvara ĉapitro
Dudek kvina ĉapitro

Corso completo (pdf)

Cartoline virtuali


GERDA MALAPERIS! (de Claude Piron)
ĈAPITRO 8 (OK)

Ascoltare l'audio Ascoltare l'audio

En la universitata memserva restoracio, Linda sidas kaj pensas. Ŝi pensas ne tre trankvile. Fakte, ŝiaj pensoj iĝas pli kaj pli maltrankvilaj.

Ŝi observas la junan viron, kiu metis ion en la kafon de Gerda.

Ŝi pli kaj pli maltrankviliĝas.

Tom kaj Bob estas for jam longe. Ili ne revenas. Ĉu do vere okazis io al Gerda? Sed kio okazis? Ĉu io grava?

Linda observas la junulon kaj pensas: 

Kion mi faros, se li ekstaros kaj foriros?
Ĉu mi sekvos lin? Ĉu mi sekvu lin?
Kion mi faru, se li iros eksteren? Ĉu mi sekvu lin eksteren? Ĉu mi sekvu lin ekstere? Mi ne scias, kion mi faru. Mi ne scias, kion mi faros. Mi ne scias, ĉu mi sekvos lin aŭ ne. 
Kaj se li foriros en aŭto? Ĉu ankaŭ mi sekvu lin aŭte? 
Jam estas vespero. Baldaŭ venos nokto. Jes. Baldaŭ noktiĝos. Ĉu mi sekvu lin nokte? 
Kaj eĉ se li ne iros eksteren de la universitato, eĉ se li restos ĉi tie, ĉu mi sekvu lin? 
Se li eliros tra tiu ĉi pordo, li iros en la koridoron al iu ĉambro. Ĉu mi sekvu lin en la koridoron? Ĉu mi sekvu lin en la koridoro? Ĉu mi sekvu lin en la ĉambron, en kiun li eniros? Ne. Neeble. Mi atendos en la koridoro. Sed se nenio okazos? Se li restos longe plu en la ĉambro? 
Kaj se li eliros tra tiu pordo, li iros eksteren, verŝajne al la urbo. Ĉu mi sekvu lin al la urbo? Ĉu mi sekvu lin en la urbon? Ĉu mi sekvu lin en la urbo? 
Se li iros piede, eble li vidos min, verŝajne li vidos min. Li suspektos, ke mi lin sekvas. Li turnos sin al mi. Mi ektimos. Mi paliĝos kaj tuj poste ruĝiĝos. Ĉiaokaze, mi maltrankviliĝos. Jam nun mi maltrankviliĝas.
Se li iros per buso, li eĉ pli certe vidos, ke mi sekvas lin, ĉar ni devos kune atendi ĉe la haltejo.

Linda ne sukcesas decidi, kion ŝi faru.

Ŝi timas. Ŝia koro batas rapide. Ŝi volus, ke Tom kaj Bob estu kun ŝi, ke ili helpu ŝin, ke ili helpu ŝin decidi. Ŝi estas tute sola. Ŝi sentas, ke ŝia koro rapidiĝas, sed ŝi ne scias, kion fari.

Kaj jen, antaŭ ol ŝi povis decidi, antaŭ ol ŝi sukcesis retrankviliĝi, jen la juna viro ekstaras. Li rigardas al la koridora pordo. Ĉu tien li iros? Li rigardas al la pordo, tra kiu oni eliras al la urbo. Ĉu tien? Jes, tien li iras.

Kaj Linda aŭtomate ekstaras kaj ekpaŝas al la sama pordo. Ne ŝi decidis. Ŝajnas, ke ŝia korpo decidis mem. Ŝajnas, ke ŝiaj kruroj agas mem. Nu, ĉiaokaze, jen Linda sekvas lin. Al kiu mistera destino?

Gramatikaj klarigoj

Vortaro

1- Prepozicioj

ekster =fuori da

tra =attraverso

per=per mezzo di, con (=per mezzo di), in (=per mezzo di)

In italiano, spesso, si usa la preposizione "con" per indicare lo strumento con cui si svolge un'azione, a volte con altre preposizioni, per esempio: "in, per, di". In esperanto si usa sempre per. (da non confondere con por, che significa "per, a causa di").

mi tien iros kun li, sed mi iros per aŭto dum li iros per buso= andrò là con lui [in sua compagnia], ma io andrò con [per mezzo di] l'auto, mentre lui andrà con [per mezzo di] l'autobus.

mi tien iros per aŭto kun li=andrò là in [per mezzo di] auto con [in compagnia di] lui.

Grazie alla possibilità di "spostare" una radice da una categoria grammaticale a un'altra con ("per mezzo di") la modifica della desinenza:

mi tien iros aŭte = andrò là con la macchina ["macchinamente"]
li tien iros buse = andà là con l'autobus

el (estrazione, provenienza): da, di

ho preso la frase da questo libro

2 - ĉar perché, poiché

Si usa nelle risposte a domande con Kial?

Kial li certe vidos vin, se li iros per buso?=Perché ti vedrà con certezza, se andrà con l'autobus?
Ĉar ni devos kune atendi ĉe la haltejo.=Perché dovremo aspettare assieme alla fermata.

3 - Sufiksoj

-ej- posto, luogo adibito all'azione espressa dalla radice

dormi, "dormire" > dormejo, "dormitorio" ("stanza da letto" si dice dormoĉambro)

lerni, "imparare" > lernejo, "scuola" (luogo ove si impara)

4- "Si", Refleksiva pronomo

mem traduce "stesso, medesimo, di persona, da se stesso, da solo"

si (pronome) traduce, "sé (stesso), si"

Si si riferisce sempre alla terza persona e al soggetto, quindi non può essere soggetto.

Vediamo l'uso di "stesso" in italiano:

ŝi mem diris ĝin, "lei stessa lo disse"

ŝi diris ĝin al si, "lei lo disse a se stessa" (se lo disse)

ili komprenos tion mem, "capiranno lo [quella cosa] da soli"

ili komprenos sin, "si comprenderanno", "si capiranno"

ili komprenos unu la alian, "si capiranno l'un l'altro"
ili komprenos ilin, "li capiranno"

li amis ŝin, "lui la amò"

li amis lin, "lui lo amò"

li amis sin, "lui si amò"

Nella forma aggettivale sia traduce l'italiano "suo/a". Notare che in italiano "suo/a" è ambiguo:

li amis ŝian flegistinon, "lui amò la sua [di lei] infermiera"

li amis lian flegistinon, "lui amò la sua [di qualcun'altro] infermiera"

li amis sian flegistinon, "lui amò la sua [propria] infermiera"

 

5- "Si", Persona nedifinita pronomo

oni=si

Non confondere il "si" riflessivo dal "si" impersonale:

Oni diras...=Si dice...
Li diras al si...="[Lui] Si dice..., Dice a se stesso..."

 

DEMANDOJ (8)

Ĉu Linda estas trankvila?
jes
ne
Ĉu Tom kaj Bob jam revenis?
jes
ne
Ĉu Linda scias, kio okazis al Gerda?
jes
ne
Kiu ekstaras kaj iras al la pordo?
Linda
Gerda
la juna viro, kiu metis ion en la kafon de Gerda
Bob
Tom
Kiu sekvas?
Linda
Gerda
la juna viro, kiu metis ion en la kafon de Gerda
Bob
Tom

EKZERCOJ (8)
("Berlino", "Londono" kaj "Parizo" estas urbo-nomoj.)

[Oni / Onin] sendis [mi / min] al [Berlino / Berlinon] por paroli kun la [spiono / spionon]. En [Berlino / Berlinon] mi atendis kvar [tagoj / tagojn] sed ne vidis [li / lin].

La [tuta / tutan] [tempo / tempon] ili observis la [virino / virinon] en [Londono / Londonon]. Ili sekvis [ŝi / ŝin] al [Parizo / Parizon], sed en [tiu / tiun] [urbo / urbon] [ili / ilin] perdis [ŝi / ŝin]. Kiam [oni / onin] aŭdis [tiu / tiun] [novaĵo / novaĵon] el [Parizo / Parizon], [oni / onin] decidis, ke [mi / min] ne plu restu en la [urbo / urbon].


Vi parolu pri [vi / si]. ---> Vi parolu pri vi.

Mi konas [min / sin].

Mi do ne volas vidi [min / sin] en la spegulo.

Tom estas pli bela ol mi, kaj mi ofte vidas lin rigardi [lin / sin] en la spegulo.

Kiam li turnas [lin / sin] al mi, mi plene vidas [sian / lian] belan aspekton.

Ĉu vi volas piediri reen al [via / sia] ĉambro?

Vi promenos longe, sed ne timu, ke [viaj / siaj] kruroj tro laboros kaj perdos [ilian / sian] tutan forton.


Ekzemplo:

Mi konas [mi/ min/ si/ sin/ mia/ mian/ sia/ sian] vizaĝon..-> Mi konas mian vizaĝon.

Atente rigardu la tutan ekzercon unue!

Ĉu vi havas informojn pri Linda? Ŝi kuŝis en [ŝi / si / ŝia / sia / ŝian / sian] ĉambro kaj ne sentis [ŝi / si / ŝin / sin] tre bone. Tom iris al [ŝi / si / ŝin / sin] kun [li / si / lia / sia / lian / sian] kuracisto, sed ŝi ne rigardis tiun kuraciston serioza. Ŝi preferis [ŝia / sia / ŝian / sian] kuraciston; ŝi vere ne amas [li / si / lin / sin]. Li do forsendis [li / si / lin / sin / lian / sian] kaj vokis [ŝia / sia / ŝian / sian]. Strange, kiam ŝi vidis [lin / sin / lian / sian/ lia / sia] kuraciston, ŝi sentis [ŝi / si / ŝin / sin] malbone, sed tuj kiam ŝi vidis [ŝia / sia / ŝian / sian] kuraciston alveni, ŝi jam sentis [ŝi / si / ŝin / sin] pli bone. Oni [oni / si / onin / sin] demandas, ĉu ŝi ametas [ŝi / si / li / ŝian / sian / lian / ŝia / sia / lia] kuraciston.

 


 
< Antaŭa ĉapitro - Sekva ĉapitro>
© Nino Vessella, 1996-.
Diritti riservati. Nessuna parte può essere riprodotta, in qualsiasi forma o mezzo, senza citare la fonte.
Ĉiuj rajtoj rezervitaj. Neniu parto povas esti reproduktita, en kiu ajn formo aŭ per kiu ajn metodo, sen mencii ĉi tiun fonton.
Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kunakili sehemu yoyote bila kuitaja asili yake hii.
All rights reserved. No part may be reproduced, in any form or by any means, without mention of this source.