http://www.vessella.it KARIBU!
Corso di Esperanto
(per falsi principianti)

ATTENZIONE: Se questi caratteri: ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ sono diversi da: scrivimi indicandomi il programma che usi (Internet Explorer 6, Netscape 7, o altro) affinchè ti possa aiutare a vedere correttamente i suddetti caratteri.
INDICE

> Rajtigilo

> Enkonduko
> Unua ĉapitro
> Dua ĉapitro
> Tria ĉapitro
> Kvara ĉapitro
> Kvina ĉapitro
> Sesa ĉapitro
> Sepa ĉapitro
> Oka ĉapitro
> Naŭa ĉapitro
> Deka ĉapitro
> Dekunua ĉapitro
> Dekdua ĉapitro
> Dektria ĉapitro
> Dekkvara ĉapitro
> Dekkvina ĉapitro
> Deksesa ĉapitro
> Deksepa ĉapitro
> Dekoka ĉapitro
> Deknaŭa ĉapitro
> Dudeka ĉapitro
> Dudek unua ĉapitro
> Dudek dua ĉapitro
> Dudek tria ĉapitro
> Dudek kvara ĉapitro
> Dudek kvina ĉapitro

> Corso completo (pdf)

> Cartoline virtuali


GERDA MALAPERIS! (de Claude Piron)

ĈAPITRO 6 (SES)


Ascoltare l'audio Ascoltare l'audio
vedere il video Vedere il video

Tom: Ĉu vi aŭdis? Kio estis tio?

Bob: Jes, mi aŭdis. Mi aŭdis ion.

Linda: Ankaŭ mi aŭdis strangan bruon, kvazaŭ iu falus en la koridoro.

Bob: Kvazaŭ ŝi falus.

Tom: Mi havis la saman penson kiel vi. Ankaŭ mi pensis tion. Ankaŭ mi pensis: jen Gerda falas en la koridoro.

Linda: Ĉu ni iru vidi?

Tom: Kompreneble. Ni iru tuj.

Bob: Mi iru kun Tom, sed vi restu ĉi tie, Linda. Observu tiun junulon, kun kiu Gerda parolis, kaj kiu eble metis drogon en ŝian kafon.

Linda: Ĉu vi ambaŭ foriras kaj mi restu tute sola? Mi iom timas. 

Bob: Ni ne havas la tempon diskuti. Ni devas iri vidi tuj. Restu trankvile ĉi tie. Vi nenion riskas. Venu, Tom, ni ne perdu tempon. 

Gramatikaj klarigoj

Vortaro - Vocabolario

Volitivo

Notare l'uso della desinenza -u:

kion mi diras? = che dico?=che cosa sto dicendo?
kion mi diru? = che dico?=cosa devo dire?

ĉu li iru? =deve andarsene?
ĉu li iras? =se ne va?
ĉu li irus? =se ne andrebbe?

ĉu ni iru? =andiamo?, dobbiamo andare?
ni iru =andiamo [in questi casi 'andiamo', in italiano, è un imperativo]
ni trinku=beviamo

Accusativo

In alcuni casi i sostantivi sono preceduti da una preposizione, come i complementi indiretti, e hanno anche la desinenza -n, come i complementi diretti:

la taso falis sur la tablo, "La tazza cadde sul tavolo [gia' era sul tavolo e si rovesciò]"
la taso falis sur la tablon, "La tazza cadde sul tavolo [dalla mia mano, dalla mensola,... insomma era altrove]"

li promenis en la ĝardeno, "Passeggiava nel giardino [si trovava nel giardino e passeggiava"
li promenis en la ĝardenon, "Passeggio' [entrando] nel giardino"

Si tratta sempre di un complemento indiretto, che, però, indica la destinazione di qualcosa che si muove da un posto diverso:

Li metis drogon en ŝian kafon = Ha messo della droga nel suo [=di lei] caffè.

Attenzione: La preposizione al (a, verso) indica già la destinazione del movimento. Quindi:

Mi promenas al la ĝardeno = Passeggio verso il giardino.
Ni iru al la restoracio = Andiamo al [verso] ristorante.

DEMANDOJ (6)

Kion Tom, Bob kaj Linda aŭdis?
strangan bruon
la blondulon
stranga bruo
la blondulo
Kiu eble falis en la koridoro?
Tom
Bob
Linda
Gerda
la blondulo
Ronga
la blondulon
Kiuj iras vidi?
Linda kaj Tom
Linda kaj Bob
Bob kaj Tom
ĉiuj tri
Kiu restas por observi?
Tom
Bob
Linda
Gerda
la blondulo
Ronga
la blondulon

EKZERCOJ (6)

Ekzemplo: [Li / Lin] metas [ĝi / ĝin] en la [poŝo / poŝon].

Nun decidu vi:

La [blondulo / blondulon] metis [sukero / sukeron] en la [taso / tason] de [kafo / kafon].

[Li / Lin] volis iri en la [restoracio / restoracion], al la [bela / belan] [virino / virinon], sed [li / lin] falas en la [koridoro / koridoron].

Bob konsentas kun [Linda / Lindan].

[Ili / Ilin] rigardas al la [studentoj / studentojn].

[Iu / Iun] perdis [aĵo / aĵon] en la [restoracio / restoracion]. Ili metas [ĝi / ĝin] sur la [tablo / tablon] kaj decidas promeni al la [universitato / universitaton]. [Ili / Ilin] ekiras.< Antaŭa ĉapitro - Sekva ĉapitro>
© Nino Vessella, 1996-.
Diritti riservati. Nessuna parte può essere riprodotta, in qualsiasi forma o mezzo, senza citare la fonte.
Ĉiuj rajtoj rezervitaj. Neniu parto povas esti reproduktita, en kiu ajn formo aŭ per kiu ajn metodo, sen mencii ĉi tiun fonton.
Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kunakili sehemu yoyote bila kuitaja asili yake hii.
All rights reserved. No part may be reproduced, in any form or by any means, without mention of this source.