http://www.vessella.it KARIBU!
Corso di Esperanto
(per falsi principianti)

ATTENZIONE: Se questi caratteri: ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ sono diversi da: scrivimi indicandomi il programma che usi (Internet Explorer 6, Netscape 7, o altro) affinchè ti possa aiutare a vedere correttamente i suddetti caratteri.
INDICE

Rajtigilo

Enkonduko
Unua ĉapitro
Dua ĉapitro
Tria ĉapitro
Kvara ĉapitro
Kvina ĉapitro
Sesa ĉapitro
Sepa ĉapitro
Oka ĉapitro
Naŭa ĉapitro
Deka ĉapitro
Dekunua ĉapitro
Dekdua ĉapitro
Dektria ĉapitro
Dekkvara ĉapitro
Dekkvina ĉapitro
Deksesa ĉapitro
Deksepa ĉapitro
Dekoka ĉapitro
Deknaŭa ĉapitro
Dudeka ĉapitro
Dudek unua ĉapitro
Dudek dua ĉapitro
Dudek tria ĉapitro
Dudek kvara ĉapitro
Dudek kvina ĉapitro

Corso completo (pdf)

Cartoline virtuali


GERDA MALAPERIS! (de Claude Piron)

ĈAPITRO 5 (KVIN)

Ascoltare l'audio Ascoltare l'audio
Bob: Nu, vi ankoraŭ ne diris al mi, kio okazis, dum vi spione rigardis tiun paron.

Linda: Okazis io vere stranga.

Tom: Vere stranga, fakte. En la mano de tiu junulo estis io.

Bob: Kio?

Linda: Ni ne povis vidi. Io tre eta. Malgranda afero. Afereto.

Tom: Kaj dum ŝi ne rigardis, lia mano alproksimiĝis al ŝia taso.

Linda: Kaj kiam ŝi ekrigardis lin, lia mano ekhaltis.

Tom: Tiam li montris ion al ŝi. Evidente, li deziris forturni ŝian atenton.

Linda: Kaj li sukcesis. Li plene sukcesis. Ŝi rigardis al la pordo. Kaj dum ŝi rigardis for, lia mano subite estis super ŝia taso, dum unu sekundo, ne pli, kaj tute nature revenis. Malplena.

Bob: Ĉu ĝi estis plena antaŭe?

Tom: Ne plena. Kompreneble, ĝi ne estis plena. Sed estis io en ĝi, kaj post kiam ĝi estis dum sekundo super la taso de Gerda, estis plu nenio en ĝi.

Linda: Certe estas iu mistera substanco.

Tom: Iu drogo.

Bob: Kiel vi povas scii, ke ne estis tute simple peco da sukero?

Linda: Li ne agus tiel kaŝe, se estus nur sukero.

Tom: Cetere, ĉi tie ne estas peca sukero. Estas nur pulvora sukero, en sukerujoj.

Bob: Eble li havis sukerpecon en la poŝo kaj...

Tom: Ĉu vi ofte promenas kun sukerpecoj en via poŝo?

Bob: Vi pravas. Tiu ideo estas absurda. Tamen...

Linda: Rigardu! Jen ŝi ekstaras, kaj ekiras for.

Bob: Ŝi ŝajnas tute normala. Verŝajne vi imagis ion draman, dum temas pri tute simpla, tute natura okazaĵo.

 

Gramatikaj klarigoj

Vortaro - Vocabolario

Preposizioni:

da di [introduce complemento partitivo: uno di questi, molti di essi]
super sopra, su [senza contatto]

Correlativi

iu = qualcuno [tra questi], qualcuno (qualche persona)
tiam = allora (in quel momento, in quel tempo), poi
tie = là (in quel luogo)
tiel = [in] quel modo, [in] quella maniera

Quando i correlativi (pronomi/aggettivi dimostrativi) si riferiscono a cose o persone vicine, si usano assieme alla particella ĉi, che denota vicinanza:

tie ĉi qui (in questo luogo)
tio ĉi questo [questa cosa]
tiu ĉi questo [tra tanti], questo [individuo]

tio ĉi = ĉi tio
tiu ĉi
= ĉi tiu
tie ĉi
= ĉi tie

tiu viro estas maljuna, tiu ĉi estas juna = quell'uomo è vecchio, questo è giovane

Verbi

Condizionale e congiuntivo
Queste forme verbali si rendono con la desinenza -us

Li ne agus tiel kaŝe, se estus nur sukero.= Non agirebbe così di nascosto, se fosse soltanto zucchero.

Affissi

ek- questo prefisso indica l'inizio (anche improvviso) di un'azione

Kiam ŝi ekrigardis lin, lia mano ekhaltis.= Quando lei lo guardò [all'improvviso], la sua mano si fermò [immediatamente].

Jen ŝi ekstaras, kaj ekiras for.=Ecco che si alza e [comincia, sta per] va via.

-et- serve per fare il diminutivo

Io tre eta.=Qualcosa di molto piccolo.
Malgranda afero=Afereto.=Piccola affare [concreto, cosa]

-uj- contenitore

sukero=zucchero > sukerujo= zuccheriera

Parole composte

for= via, lontano (avv.)

Li deziris forturni ŝian atenton=Desiderava distogliere [allontanare, stornare] la sua attenzione

DEMANDOJ (5)

Respondu:
Kio estis en la mano de la blondulo antaŭe?
sukerpeco
la taso de Gerda
io tre malgranda
la taso de Linda
nenio
Kio estis en lia mano poste?
sukerpeco
la taso de Gerda
io tre malgranda
la taso de Linda
nenio
Kio estas en la sukerujoj tie?
sukerpecoj
pulvora sukero
iu drogo
mistera substanco
nenio
Ĉu estas normale promeni kun sukerpecoj en la poŝo?
jes
ne
Kiu ekiras for?
Linda
Gerda
Tom
Bob
la blondulo

EKZERCOJ (5)

1 - [Kiam / Se] li estus studento, mi lin konus. (Ekzemplo)
2 - Mi ne scias, [kiam / se] ŝi venos al ni.
3 - Mi tre multe laborus, [kiam / se] mi povus.
4 - [Kiam / Se] li estas studento, li estas en la universitato.
5 - [Kiam / Se] Tom estis juna, Gerda jam lernis kriptografion.
6 - Mi volas paroli ankaŭ pri vi, [kiam / se] vi permesas.
7 - Mi parolis kun ŝi, [kiam / se] ŝi sidis en la restoracio.

< Antaŭa ĉapitro - Sekva ĉapitro>
© Nino Vessella, 1996-.
Diritti riservati. Nessuna parte può essere riprodotta, in qualsiasi forma o mezzo, senza citare la fonte.
Ĉiuj rajtoj rezervitaj. Neniu parto povas esti reproduktita, en kiu ajn formo aŭ per kiu ajn metodo, sen mencii ĉi tiun fonton.
Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kunakili sehemu yoyote bila kuitaja asili yake hii.
All rights reserved. No part may be reproduced, in any form or by any means, without mention of this source.